Privacy statement

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

Sanquin, gevestigd aan Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van Donordruppels.nl. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan Sanquin geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die Sanquin verwerkt
Sanquin verwerkt de door jou verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van Donordruppels; het spaarprogramma van de Powerbank. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Donornummer
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Afnamecentrum
 • Totaal aantal donaties
 • Donatiedatum
 • Starttijd donatie
 • Donatiesoort
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op Donordruppels.nl aan te maken, je adresgegevens bij het plaatsen van een bestelling, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sanquin persoonsgegevens verwerkt
Sanquin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van jouw deelname aan Donordruppels; het spaarprogramma van de Powerbank. Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens:

 • Donornummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Afnamecentrum

b. Voor het bij- en afschrijven van Donordruppels. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Donornummer
 • Totaal aantal donaties
 • Donatiedatum
 • Starttijd van donatie
 • Donatiesoort
 • Donatie ID

c. Verzenden van e-mails vanuit Powerbank Donordruppels. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres 

d. Om vragen die je telefonisch of per e-mail stelt over het Donordruppels spaarprogramma te beantwoorden.

 • Donornummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Totaal aantal donaties
 • Donatiedatum
 • Starttijd van donatie
 • Donatiesoort   

e. Om attenties die je bestelt naar je op te kunnen sturen, per post of per e-mail. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Afleveradres
 • E-mailadres

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met e genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanquin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens maximaal drie jaar. Deze bewaartermijn geldt niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, we je gegevens langer nodig hebben voor het gebruik van Donordruppels.nl of een geschil.

Automatische besluitvorming
Sanquin maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen over mensen op basis van automatisch verwerkte gegevens door een computer.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Sanquin maakt gebruik van diensten van derden om je persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken. Dit doen wij alleen omdat dit nodig is voor het doel van de verwerking. Je persoonsgegevens worden verwerkt op beveiligde servers binnen Europa. Met de bedrijven die jouw gegevens ontvangen en verwerken in opdracht van Sanquin, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanquin blijft verantwoordelijk voor de ontvangst van je gegevens en verwerkingen.

Sanquin verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Sanquin gebruikt voor website bezoekers
Sanquin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Donordruppels.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om de website te optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan Donordruppels.nl informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door in te stellen dat er geen cookies opgeslagen mogen worden. De eerder opgeslagen cookies kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Sanquin. Je kunt een verzoek tot inzake / wijziging / correctie / verwijdering van jouw persoonsgegevens indien bij het Donor Service Centrum via donorservicecentrum@sanquin.nl.

Als je een klacht of andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je een e-mail sturen naar donorservicecentrum@sanquin.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent je klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen een maand reageren.

Wij doen er alles aan om je zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, kun je hierover contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Dataportabiliteit
Je hebt het recht om bij Sanquin een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Verzoeken kunnen worden ingediend bij het Donor Service Centrum via donorservicecentrum@sanquin.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sanquin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met donorservicecentrum@sanquin.nl.

Aanpassingen Privacy- en Cookieverklaring
Sanquin behoudt zich het recht om haar Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, door het plaatsen van een nieuwe versie op Donordruppels.nl

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over onze Privacy- en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken via:

E-mail: donorservicecentrum@sanquin.nl

Telefoon: 088-7308686

Per post:
Sanquin
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Sanquin heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via dpo@sanquin.nl.